SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główne



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

W KOŁOBRZEGU


Placówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu Rejonowym.



Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.



______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J E

SPRAWOZDANIE


z wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych przez Gminę Miasta Kołobrzeg.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY –
ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI w Okruszku.
  STOP DLA ALKOHOLU, PAPIEROSÓW I NARKOTYKÓW W NASZYM ŻYCIU

czytaj więcej


***
Z okazji kończącego się roku szkolnego i nadchodzących wakacji,
życzymy
dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku,
niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.


Piosenka Marcela na zakończenie roku szkolnego 2013-2014.

Piosenka w wykonaniu Marcela z okazji zakończenia roku szkolnego.
Link:
http://youtu.be/dq2A6CZsg7w

______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego