SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główneSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

W KOŁOBRZEGUPlacówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu Rejonowym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.


______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J E

***

Rodzice !

Tradycyjnie co roku nasz ośrodek uczestniczy w kiermaszu Mikołajkowym, na którym sprzedajemy świąteczne ozdoby i dekoracje. Prosimy Was, abyście w tym roku aktywnie włączyli się i przygotowali świąteczne ozdoby według własnego uznania i pomysłu. Liczymy na Waszą pomysłowość i zaangażowanie.

Prace prosimy składać u wychowawcy do 03.12.2014 r.

Dziękujemy
Zarząd i członkowie stowarzyszenia
"Przyjaciele Okruszka"


***

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Okruszek" w Kołobrzegu na podstawie § 5.4 rozporządzenia Ministra Edulacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.) informuje o ustalonych w roku szkonym 2014/2015 dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, które zostaną odpracowane w wyznaczone soboty:

1. Dzień 10.11.2014 r.  - zajęcia za ten dzień zrealizowane zostaną 04.10.2014 r.
2.
Dzień 02.01.2015 r.  - zajęcia za ten dzień zrealizowane zostaną 15.11.2014 r.
3.
Dzień 05.01.2015 r.  - zajęcia za ten dzień zrealizowane zostaną 10.01.2015 r.

***

Na postawie § 5 ust.1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.(Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkonego dniem 05 czerwca 2015 r. (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu od bywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

***

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych przez Gminę Miasta Kołobrzeg.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY – ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI W OKRUSZU. STOP DLA ALKOHOLU, PAPIEROSÓW I NARKOTYKÓW W NASZYM ŻYCIU

więcej

***

Infotmator dla rodziców dot. działalności placówki na rok 2014.
więcej

______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego