SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główneSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

W KOŁOBRZEGUPlacówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu Rejonowym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J E
***
04.10.2014 r. (sobota) zostaną zrealizowane zajęcia z dnia 10.11.2014 r.
W szkole obowiązuje plan zajęć z poniedziałku.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Okruszek" w Kołobrzegu
na podstawie
§ 5.4 rozporządzenia Ministra Edulacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.) informuje o ustalonych
w roku szkonym 2014/2015 dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
które zostaną odpracowane w wyznaczone soboty:
1. Dzień 10.11.2014 r.  - zajęcia za ten dzień zrealizowane zostaną 04.10.2014 r.
2. Dzień 02.01.2015 r.  - zajęcia za ten dzień zrealizowane zostaną 15.11.2014 r.
3. Dzień 08.01.2015 r.  - zajęcia za ten dzień zrealizowane zostaną 10.01.2015 r.
***
Na postawie
§ 5 ust.1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.(Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432 ze zm.)
w sprawie organizacji roku szkonego dniem 05 czerwca 2015 r. (piątek),
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
, w tym dniu
odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

***
SPRAWOZDANIE


z wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowanych przez Gminę Miasta Kołobrzeg.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY –
ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI W OKRUSZU.
  STOP DLA ALKOHOLU, PAPIEROSÓW
I NARKOTYKÓW W NASZYM ŻYCIU


więcej

______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego