SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główne


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"
W KOŁOBRZEGU
Placówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu
Regionalnym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, niepełnosprawność ruchowa.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.

______________________________________________________________________________________________________


Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na facebook -u!

SZKOŁA:                                    INTERNAT:

                           

______________________________________________________________________________________________________


I N F O R M A C J E


***


W dniu 09.02.2016 r.
pożegnaliśmy naszego ucznia
Roberta Ryzińskiego

BĘDZIEMY O TOBIE PAMIĘTAĆ!


***

Zarządzenie w sprawie dni wolnych odrabianych w sobotę. --- (.pdf) otwórz


***
UDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE W ZAJĘCIACH HIPOTERAPEUTYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH
FORMĄ AKTYWNEJ REHABILITACJI RUCHOWEJ I SPOŁECZNEJOd 09 września 2015r. do 26 listopada 2015r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego „Okruszek”, Wioski Słowian i Wikingów na wyspie Wolin oraz w stadninie koni w Budzistowie hipodrom do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, odbywają się zajęcia hipoterapeutyczne i artystyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem prowadzenia oraz udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zajęciach hipoterapeutycznych i artystycznych, jako formy aktywnej rehabilitacji ruchowej i społecznej, jest ruchowe i korekcyjne tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych. Zakładane cele realizowane są poprzez udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zajęciach hipoterapeutycznych, których założeniem jest wieloprofilowa rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychofizycznego oraz w zajęciach artystycznych, których celem jest szeroka pojęta integracja oraz poprawa funkcjonowania społecznego w zakresie komunikacji, samodzielności, rozwijania zainteresowań i pobudzania aktywności twórczej.
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” działające przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym „Okruszek”, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, a także tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


  

***
Infotmator dla rodziców dot. działalności placówki. - (.pdf) otwórz

______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego