SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główneSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

W KOŁOBRZEGU


Placówka istniejąca od 1987 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje:
1. Publiczną Szkołę Podstawową,
2. Publiczne Gimnazjum,
3. Filię SOSW w Szpitalu Rejonowym.Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe.

W szkole funkcjonuje świetlica, internat i stołówka.
Kształcenie uczniów dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Program pracy jest zindywidualizowany, oparty na systematycznie przeprowadzanej diagnozie.______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J E
***
SPRAWOZDANIE


z wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowanych przez Gminę Miasta Kołobrzeg.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY –
ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI W OKRUSZU.
  STOP DLA ALKOHOLU, PAPIEROSÓW
I NARKOTYKÓW W NASZYM ŻYCIU


czytaj więcej

______________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego