SOSW OKRUSZEK

Idź do spisu treści

Menu główne

Zajęcia sportowe - basen

Zajęcia pozalekcyjneOsoby prowadzące: Leszek Pytel, Wojtek Buszka, Rodosław Michałowski

Pływanie jest jednym ze sportów wszechstronnie rozwijających organizm. Ruch w wodzie pomaga harmonijnie kształtować ciało, przeciwdziała wadom postawy i otyłości. Zwiększa wydolność organizmu. Zajęcia na basenie mają pomóc opanować sztukę pływania, przełamać lęk przed głęboką wodą, wdrożyć uczniów do zachowania ostrożności podczas pobytu nad zbiornikami wodnymi. Mają również rozbudzać zainteresowania uczniów, pomagać przezwyciężać własne słabości i uwierzyć we własne siły, wskazywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
Zajęcia na basenie odbywają się raz w tygodniu. W czasie tych zajęć uczniowie mają możliwość minimum przez godzinę przebywać w wodzie.  Pozostały czas jest przeznaczony na dojście ze szkoły na basen z nauką bezpiecznego poruszania się po ulicach, a także rozwijanie umiejętności samoobsługowych w szatni związanych z rozbieraniem i ubieraniem się oraz myciem.
Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. Pomimo, iż nie jesteśmy nastawieni na pływanie wyczynowe, to jednak nasi uczniowie mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności na zawodach pływackich. W roku szkolnym 2011/2012 z zawodów w Szczecinie przywieźli medale. Cieszy nas jednak  każdy sukces związany z pokonywaniem własnych ograniczeń i lęków – wejście na głęboką wodę,  przepłynięcie jednej długości basenu, czy choćby znalezienie własnej szafki w szatni.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego