Szkolne Koło Wolontariatu - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Szkolne Koło Wolontariatu

Informacje dla rodzicówSzkolne Koło Wolontariatu liczy 20 osób, opiekunem koła jest pani Anna Olczak.
Zadaniem koła jest niesienie bezinteresownej pomocy dla tych, którzy jej potrzebują tj. ludziom starszym, chorym, biednym, bezdomnym, a także zwierzętom.
Nasz wolontariat obejmuje wiele działań, między innymi:
-zbieramy nakrętki dla potrzebujących;
-pamiętamy o osobach starszych w domu opieki, odwiedzamy je, robimy drobne prezenty, laurki;
-pamiętamy również o tych, co odeszli, palimy znicze i porządkujemy groby;
-współpracujemy z kołobrzeskim hospicjum;
-dokarmiamy ptaki i bezdomne zwierzęta;
-zbieramy karmę dla Fundacji „Ogon do Góry” i schroniska;
-bierzemy udział w akcji „Góra Grosza”;
-wykonujemy wiele ciekawych rzeczy na kiermasz bożonarodzeniowy, by zarobione pieniądze przeznaczyć na rzecz stowarzyszenia.
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego