Informacje - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje

Archiwum > Inne
***
Podziękowanie dla Politechniki Koszalińskiej za nieodpłatne przekazanie przyłbic.
***
Uwaga rodzice
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 871, 872) zostaje wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1. W związku z powyższym, istnieje konieczność złożenia przez rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom opieki stosownego oświadczenia (w załączeniu) do dyrektora SOSW „Okruszek”.
Oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej www.soswokruszek.pl i przekazać podpisane przez rodzica do Ośrodka do dnia 20 maja 2020 r. do godz. 12:00.
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do świetlicy. W takim przypadku rodzice dzieci zachowują prawo do zasiłku opiekuńczego.
Document do pobrania z Dysku Google (.docx):
***
Ważna informacja dla użytkowników Google Classroom.

© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego