Listopad 2019 - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Listopad 2019

Archiwum > Wydarzenia > 2019Andrzejki

Tegoroczne Andrzejki świętowaliśmy w nieco innej odsłonie. Wraz z przemiłymi gośćmi, uczniami I Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu pod opieką pani Małgorzaty Rogoży, wykonaliśmy „Łapacze Snów” z kolorowych wstążek, korali i piór. Kreatywność uczestników spotkania przeszła najśmielsze oczekiwania.

Opracowanie: Irena Kołodziej-Wałęska„Malujemy muzykę, czyli przekład intersemiotyczny utworów Stanisława Moniuszki”

Grafika: „Malujemy muzykę

21listopada uczniowie klas IV – VI wzięli udział w szkolnym etapie konkursu plastycznego „Malujemy muzykę, czyli przekład intersemiotyczny utworów Stanisława Moniuszki” organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Akademię Sztuki w Szczecinie. Uczestnicy konkursu wykonali ilustrację do muzyki  Stanisława Moniuszki  „Bajka – Opowieść zimowa”. Sześć prac zostało wyłonionych do międzyszkolnego etapu konkursu.

Opracowanie: Kamilla WinieckaLekcje muzealne

W dniach 25-27 listopada uczniowie ośmiu klas SOSW „Okruszek” uczestniczyli w lekcjach w Muzeum Miasta Kołobrzeg. Zwiedzając wystawę czasową „W świecie średniowiecznych rzemiosł” mogli obejrzeć przedmioty i narzędzia używane przez naszych przodków.  Zobaczyli  między innymi warsztat tkacki, rybacki, naczynia i narzędzia do wyrobu masła, tłuczenia i mielenia ziarna, przyrządy do nawigacji, gry planszowe i zręcznościowe. Wystawione na wystawie przedmioty są replikami, tak więc  uczniowie mogli wszystkiego dotknąć, przymierzyć, obejrzeć z bliska.. Największym zainteresowaniem cieszyły się drewniane wiertarki napędzane siłą ludzkich mięśni oraz zabawki zręcznościowe.

Opracowanie: Wojciech BuszkaPrzeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej

W dniu 19 listopada nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez członków Terenowego Koła Związku Sybiraków w Kołobrzegu. Pani Wanda Przybylska i Pan Jerzy Lewicki podzielili się z swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, które spędzili na Syberii. Ich przeżycia oraz świadomość, że są żywymi świadkami historii, wywołały wzruszenie wśród obecnych i z pewnością wpłynęły na początek kształtującej się więzi międzypokoleniowej między środowiskiem szkolnym a społecznością Sybiraków.
Podsumowaniem spotkania podpisanie porozumienia o współpracy między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu, reprezentowanym przez dyrektora ośrodka  a Terenowym Kołem Związku Sybiraków w Kołobrzegu, reprezentowanym przez prezesa koła, którego celem jest organizowanie skoordynowanych działań na rzecz popularyzacji historii Polski i tradycji niepodległościowych, ze szczególnym uwzględnieniem byłych Kresów wschodnich Rzeczpospolitej oraz kreowanie postaw patriotycznych i kształtowanie  wrażliwości młodzieży, by rodziło to szacunek i życzliwość dla pokolenia seniorów  oraz wszystkich tych, którzy służyli Polsce lub byli niesłusznie  represjonowani.
Składamy serdecznie podziękowania Pani Wandzie Przybylskiej – prezesa koła,  za podzielenie się z nami swoimi, bardzo osobistymi, wspomnieniami z dzieciństwa oraz przekazanie wartości patriotycznych i szacunku dla Ojczyzny.
Dziękujemy Panu Jerzemu Lewickiemu, za wspomnienia i wspaniałe pieśni Sybiraków, które mieliśmy możliwość usłyszeć po raz pierwszy.
Szczególne podziękowania składamy na ręce pana Daniela Lipskiego – wiceprezesa koła za pomoc w nawiązaniu współpracy z Terenowym Kołem Związku Sybiraków oraz zorganizowanie spotkania, którego umożliwiło uczniom podróż w głąb, często nieznanej już historii byłych kresów wschodnich Rzeczpospolitej.

Opracowanie: Beata RebelskaJubileuszowy Przegląd Osób, którym Wędruje się Trochę Trudniej

Wieczór 16 listopada 2019 r. to wyjątkowy czas, w którym po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć. Spotkaliśmy się, aby wziąć udział w 10, jubileuszowym Przeglądzie Osób, którym Wędruje się Trochę Trudniej. Okruszkowi młodzi artyści przedstawili układ choreograficzny pt. "Taneczne wspomnienia", którym pragnęli uhonorować tą wyjątkową uroczystość.

Opracowanie: Paulina SotyńWizyta w mleczarni

W poniedziałek 18 listopada uczniowie klasy IA i II szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce do mleczarni w Gościnie. Wycieczka odbyła się w ramach zajęć przysposabiających do pracy i miała na celu przybliżenie specyfiki pracy w mleczarni. Oprowadzający wycieczkę pan Krzysztof zapoznał uczniów z historią mleczarni, przedstawił specyfikę pracy oraz produkty wytwarzane przez firmę „POLMLEK”. Przed wejściem na część produkcyjną zakładu uczniowie zostali zapoznani z zasadami BHP i HACCP, zdjęli zegarki i biżuterię.  Ubrali się w obowiązkowy strój ochronny: fartuchy, czepki, maseczki i ochraniacze na buty. Ze względu na panujący na linii produkcyjnej hałas zostali również wyposażeni w stopery. Zwiedzając linię produkcyjna szli szlakiem procesu technologicznego produkcji sera mozzarella tzw. „szlakiem mleka”. Od przyjęcia mleka przez aparatownię, gdzie następuje normalizacja mleka do produkcji, określane są parametry mleka (tłuszcz, białko), warzelnię – gdzie zachodzi proces przemiany mleka w ser, dział mozzarelli (gdzie masa serowa jest uplastyczniana i formowana w bloki), po dział pakowania i magazyn. Po obejrzeniu procesu produkcyjnego uczniowie mieli możliwość spróbować produkowanego w mleczarni sera mozzarella na przepysznych pizzach, którymi nas ugoszczono. Bardzo dziękujemy dyrektorowi i załodze mleczarni w Gościnie za serdeczne przyjęcie.

Opracowanie: Wojciech Buszka
 Projekt „Działalność terapeutyczno –wychowawcza
i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

W SOSW „Okruszek” zakończono realizację projektu „Działalność terapeutyczno – wychowawcza i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. W ramach projektu od maja do połowy  listopada ośmiu uczniów „Okruszka” uczestniczyło w zajęciach na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Projekt adresowany do  młodzieży niepełnosprawnsej intelektualnie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Podczas  cotygodniowych zajęć na basenie uczniowie opanowywali podstawowe umiejętności pływackie, takie jak utrzymywanie się na wodzie, wstrzymywanie wdechu, zanurzanie, pływanie strzałką, żabką, kraulem. Korzystali z atrakcji dostępnych na basenie: sauny, jacuzzi i rynien wodnych. Zajęcia na basenie stwarzały możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności z zakresu samoobsługi. Były dla uczniów chwilą radości, odprężenia i odpoczynku. Kształtowały umiejętność bezpiecznego zachowania się w wodzie.  Głównym celem projektu było ukazanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną właściwych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań ryzykownych i patologicznych. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele SOSW „Okruszek” Rodosław Michałowski i Wojciech Buszka.
 

 
Opracowanie: Wojciech Buszka
 „Rekord dla Niepodległej”

W 2018 w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości nasz ośrodek włączył się do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Również w tym roku świętujemy tę ważną historycznie datę uczestnicząc w inicjatywie #SzkołaDoHymnu oraz dekorując nasz ośrodek w barwach narodowych. Dziś o godzinie 11.11 nasi uczniowie, nauczyciele i pracownicy wspólnie odśpiewali Hymn Narodowy oraz pieśń patriotyczną „Marsz Pierwszej Brygady”.
 

Opracowanie:
 
M. Tyszkiewicz-Machnio
 
A.PolitowskaSprawozdanie z realizacji projektu
„ Twórcze spotkania” – czas wolny bez alkoholu

W SOSW „Okruszek zakończył się projekt edukacyjno -  profilaktyczny „ Twórcze spotkania”  – czas wolny bez alkoholu.”, realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 w kwocie 2930 zł.
Celem projektu było promowanie twórczego spędzania czasu wolnego, jak również integracja środowiska uczniowskiego.

Po zakończonym projekcie uczniowie nabyli nowe umiejętności, przydatne w codziennym życiu.
Efekty:
  • rozwinięcie warsztatu pracy młodych artystów poprzez poznawanie różnych technik plastycznych, prace w różnych formatach,
  • pobudzenie odkrywania własnych uzdolnień poprzez umożliwienie uczniom wyboru i udoskonalania takich technik, które im najbardziej odpowiadają,
  • wzrost poczucia wartości – poczucia wiary we własne możliwości i pewności siebie poprzez promocje wytworów uczniów w szkole i w środowisku lokalnym (sprzedaż dzieł uczniów na cele charytatywne, podczas festynów, świąt okazjonalnych ),
  • budowanie własnej wartości poprzez udział w licznych konkursach i uzyskiwanie nagród i wyróżnień oraz włączanie uczniów w przygotowania opraw plastycznych imprez szkolnych,
  • budowanie poczucia własnej wartości - przekonania, że jest się równie wartościowym jak inni (różnice intelektualne, status materialny, różnice wieku),
  • wzrost umiejętności pracy w grupie zróżnicowanej wiekowo  i poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,
  • wzrost poczucia integracji ze szkołą (tworzenie elementów dekoracji i dekorowanie pomieszczeń, pomoc przy tworzeniu wystaw pokonkursowych, galerii prac uczniowskich),
  • wzrost poczucia sprawstwa (mogę uczestniczyć w działaniu, mam na to wpływ, moja praca jest ważna),
  • kontakt ze sztuką oraz kształcenie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych pod kierunkiem prowadzących zajęcia.

Umiejętności jakie nabyli uczniowie zapewnią im najlepsze warunki do rozwoju przyszłej aktywności twórczej i zawodowej. Wykonane prace uczniowie  zaprezentowali społeczności lokalnej podczas uroczystości, festynów, imprez okolicznościowych.
Ogromne znaczenie  projektu ma fakt rozbudzenia i rozwijania wrażliwości estetycznej ucznia oraz jego indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i satysfakcji z wykonanej własnoręcznie pracy.

Opracowanie: Anna Leśniewska
Monika Tyszkiewicz-MachnioTurniej "Wiedzy o Bezpieczeństwie"

Dnia 5.11.2019r. w naszej szkole odbył się Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w formie " koła fortuny". Uczniowie wykonywali zadania i odpowiadali na pytania w czterech kategoriach: bezpiecznie w domu, bezpiecznie na drodze, ważne numery, ważne zawody. W nagrodę czekały na nich odblaski i słodkie upominki.

Opracowanie: Marta StaszczakUdział w Akcji "Szkoła pamięta"

To ogólnopolska akcja, o której już pisaliśmy. Jeszcze przed 1 listopada wychowankowie odwiedzili miejsca pamięci i zapalili znicze w dowód, że pamiętamy i będziemy pamiętać. Na zajęciach technicznych wykonali także stroiki dla swoich bliskich, którzy odeszli. A refleksją nad przemijaniem było wspólne czytanie wiersza ks. Jana Twardowskiego "Spieszmy się".

Opracowanie: Anna OlczakPamiętamy!!!

Dziś odwiedziliśmy Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu, aby zapalić znicze na grobach żołnierzy, Sybiraków, Przyjaciela Okruszka - Pana Sebastiana Karpiniuka oraz pilotów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem. Pamiętamy i będziemy pamiętać!!!
Wizyta na cmentarzu jest częścią ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta".

Opracowanie: Elżbieta Wolska-Grębosz
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego