Muzykoterapia - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Muzykoterapia

Archiwum > Zajęcia rozwijające zainteresowaniaMuzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na organizm człowieka oraz wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój dziecka  i korygujący zachowanie. Muzyka jest motywatorem, który powoduje, że dzieci chętniej oddają się różnym oddziaływaniom terapeutycznym. Muzyka uspakaja, uczy wrażliwości , rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Taka forma terapii wyzwala dobre samopoczucie, radość, podnosi samoocenę.
Celem zajęć jest  rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej, wyrabianie koncentracji uwagi, pamięci słowno-ruchowej, wyobraźni, rozwijanie umiejętności ekspresji twórczej, zmniejszanie napięcia mięśniowego i poziomu lęku, pobudzanie ekspresji własnych uczuć i przeżyć.                                                                                                                                                                 Na zajęciach uczniowie uczą się tekstów piosenek, śpiewają poznane piosenki ilustrując je odpowiednim ruchem, uczestniczą w zabawach muzyczno- ruchowych, zabawach dźwiękowych, słuchają muzyki klasycznej i relaksacyjnej.
Zajęcia roku szkolnym 20022/23 prowadzone są w klasie VIII A.
Prowadzący zajęcia: Halina Lesyk
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego