Zajęcia o charakterze terapeutycznym - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Zajęcia o charakterze terapeutycznym

Zajęcia SpecjalistyczneCelem zajęć o charakterze terapeutycznym jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Działania terapeutyczne są nastawione na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom stresującym, stwarzanie klimatu zaufania , wyzwalanie aktywności i potrzeby współdziałania.

Cele rozwojowe dotyczą głównie:
 • rozwijania samoświadomości,
 • poznania samego siebie,
 • poznania swoich mocnych i słabych stron,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).

Cele edukacyjne dotyczą głównie:
 • przełamywania nieśmiałości,
 • uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • poznania języka uczuć,
 • umiejętności radzenia sobie z uczuciami,
 • uczenia tolerancji i akceptacji,
 • uczenia współpracy i współdziałania.

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:
 • odreagowania emocji,
 • rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
 • przyjmowania i dawania informacji zwrotnych,
 • poznania i nazywania własnych emocji.

Joanna Szymańska -   nauczyciel , terapeuta
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego