Inne - SOSW OKRUSZEK KG

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

Adres: 78-100 Kołobrzeg ul. Brzozowa 2
tel. 94 35 49 670/ fax. 94 35 49 674

logo szkoły: dwie stylizowane postacie na kuli
grafika: godło Polski
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
OKRUSZEK

Adres: 78-100 Kołobrzeg   ul.Brzozowa 2
Tel. 94 35 49 670
E-mail: soswkolobrzeg@hot.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Inne

Informacje dla rodziców

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021) - otwórz pdf
***
Szanowni Państwo
na podstawie komunikatu NFZ oraz informacji Urzędu Miasta Kołobrzeg informuję,
że ruszyła kampania promocji ośrodków systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W Kołobrzegu świadczeń zdrowotnych będzie udzielała poradnia w InterMedical, ul. Łopuskiego 52. Numer telefonu do ośrodka w Kołobrzegu: 663 891 503. Ośrodek ruszył od poniedziałku 8 listopada 2021 r. Uruchomiona zostaje także bezpłatna infolinia pomocowa dla dzieci i młodzieży czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu: 800 12 12 12. Będą tam prowadzone działania skierowane do dzieci i młodzieży w kryzysie. Z założenia będą one kontynuacją pracy psychologów i pedagogów w placówkach oświatowych. Dziecko będzie mogło skorzystać z poradni także w przypadku niekorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, nie są wymagane żadne skierowania.

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, w ramach pomocy oferowanej
w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
-porada psychologiczna diagnostyczna
-porada psychologiczna
-sesja psychoterapii indywidualnej
-sesja psychoterapii rodzinnej
-sesja psychoterapii grupowej
-sesja wsparcia psychospołecznego
-wizyta, porada domowa lub środowiskowa.
Z poważaniem
Kamilla Winiecka
Pedagog
***
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

***
© Copyright 2024 by SOSW Okruszek w Kołobrzegu
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego